Правило життя Братів Проповідників

Ante omnia, Fratres carissimi, diligatur Deus, deinde proximus, quia ista praecepta sunt principaliter nobis data. Haec igitur sunt, quae ut observetis praecipimus, in monasterio constituti. Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo; et sit vobis anima una et cor unum in Deo. Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia.

  • Реґула святого Августина

    Устав (реґула) святого Августина є однією з найстарших і найпоширеніших правил життя ченців західної традиції. Вона стоїть у витоків західного монастицизму і є однією з перших спроб опису форми і цілей чернечого життя, здійсненої одним з найвидатніших богословів християнства - Святим Августином...

  • Конституції Братів Поповідників

    Книга Конституцій і Розпоряджень братів Ордену Проповідників є актуальним правом нашого Ордену, котре, розвиваючись в історії і достосовуючи нас до реаліїв сучасного стану Церкви і світу, дозволяє нам вірно слідувати нашому покликанню в дусі святого Домініка, як його розпізнає Орден...

    Тут буде представлена перша частина Конституцій Ордену Проповідників - Життя братів...